Świadectwa i Audyt energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków

Dążenie Europy do maksymalnego obniżenia emisji gazów cieplarnianych, a w szczególności CO2, powoduje coraz bardziej rygorystyczne wymogi energetyczne budowanych obiektów.

W świetle obowiązujących przepisów, każdy nowopowstały, ogrzewany obiekt budowlany powinien posiadać świadectwo energetyczne wskazujące jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Dokument ten nazywany jest potocznie certyfikatem energetycznym.

Każdy budynek powinien posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

+48 600 458 562

Posiadanie świadectwa energetycznego jest wymagane prawem.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. wskazuje na konieczność wyznaczenia świadectwa charakterystyki energetycznej w stosunku do budynków, czy lokali istniejących.

W praktyce zaleca się skonsultowanie projektu budowanego domu już na etapie adaptacji projektu z osobą wyznaczającą świadectwo energetyczne.

  • Pozwoli to, przy współpracy z kierownikiem budowy, zoptymalizować zużycie energii danego budynku, dobrać odpowiedni rodzaj i grubość izolacji termicznej przegród i uniknąć lub zminimalizować wpływ mostków termicznych na ogólną energochłonność budynku.
  • Umożliwi to również dobranie odpowiednich rozwiązań instalacji grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej, zarówno w kwestii ogrzewania budynku, przygotowania ciepłej wody użytkowej czy też zminimalizowania przyszłych kosztów zużycia energii elektrycznej.